Haugesund Håndverkerforening - Illustrasjonsfoto

Søknad om medlemsskap


En person med mesterbrev kan søke om medlemskap. En bedrift som har ansatte med mesterbrev kan søke om fullt medlemskap, og representeres av den med mesterbrev som bedriften utpeker.


Kontingenten er kr. 800,- pr. år.
Styret i foreningen vurderer alle søknader etter foreningens vedtekter og gir deretter et svar til søker.