Tillitsvalgte 2020 - 2021


Hvert år er det valg og forskjellige tillitsvalgte velges for å styre foreningen. Valgene er slik at det blir kontinuitet i styre og stell fra år til år. Her er en oppdatert oversikt over hvem som er valgt til de forskjellige styrene og komiteene for det neste året.

Styret 2020 / 2021


Formann:
Byggmester

Jan Ove Stangeland
Tlf.: 92 22 27 31

E-post : janove@urbanhus.no


Nest formann:

Kokkemester

Laila Marie Haugen
Tlf.: 41 60 99 68

E-post : post.hhf@gmail.com


Styremedlem :

Malermester

Erik Selle
Tlf.: 90 94 19 40


Styremedlem :

Byggmester

Leif Arne Sørvåg
Tlf.: 95 25 60 48


Styremedlem :

Byggmester

Torbjørn Sætre


Varamedlemmer :

Malermester

Jens Chr. Larsen


Rørleggermester

Sten Roald Larsen
Tlf.: 90 13 74 74


Sekretær :

Sekretær Morten Vestvik
c/o Haugesund Sparebank
Haraldsgt. 115, 5537 Haugesund


Regnskapsfører :

Tollef Nordvik
Smedasundet 45
5529 Haugesund
Tlf.: 52 71 40 77 / 95 23 57 58


Revisor :

Anleggsgartnermester

Håkon Bjørndal
Tlf.: 97 79 21 77

Huskomite 2020 / 2021


Formann:

Kokkemester

Laila Marie Haugen
Tlf.: 41 60 99 68

E-post : post.hhf@gmail.com


Medlemmer:

Byggmester

Jardar Emil Jacobsen

Tlf.: 97 74 07 45

E-post : j_jacobsen86@hotmail.com


Byggmester

Leif Arne Sørvåg

Tlf.: 95 25 60 48

E-post : byggleif@gmail.com


Varamedlem:

Malermester

Erik Selle

Tlf.: 90 94 19 40


Arrangementkomite 2020 / 2021

Byggmester

Henning Egil Åse

Tlf.: 98 24 67 86


Byggmester

Torbjørn Sætre

Tlf.: 95 23 97 86


Byggmester

Frode Kallekodt

Tlf.: 91 81 16 98

E-post : byggmesterfk@gmail.com

Haugesund Håndverkerforening - Samhold og nettverk
Haugesund Håndverkerforening - Illustrasjonsbilde håndtverker

Følg oss her

© Haugesund Håndverkerforening